21/04/19

Momento Fofoca bolsonaru no ifood

Bolsonaro foi vixto fazendo bico no ifood em Biguasu..ixpia

Essas Bombaram ⤵️